Proizvodnja

Proizvodnja dijelova za:

Industriju vagona

Transportne strojeve

Strojeve za kopanje tunela

Energetiku

Medicinsku opremu

To su:

Kućišta ležajeva

Ležajni štitovi

Ležišta za opruge

Dijelovi za hidrauliku

Razni specijalni spojni elementi

Dijelovi za gorionike

Specijalni lančanici-pojedinačni

Dorada ležajeva