O nama

Poduzeće CNC Obrada d.o.o. osnovano je 2000. godine u Hlapičini, Međimurska županija, Hrvatska.

Nakon 5 godina rada u unajmljenom prostoru, poduzeće 2005. godine seli u novoizgrađeni vlastiti pogon u Gospodarsku zonu Sv. Martin na Muri.

Trenutno zapošljava 19 kvalificiranih radnika, a proširenjem kapaciteta planiraju se i nova zapošljavanja.

Brzina, pouzdanost, kvaliteta i isplativost naše su prednosti. Nudimo vrhunsku kvalitetu usluga i proizvoda što dokazuju i naše reference.

Naziv

CNC Obrada d.o.o.

Adresa

Gospodarska 5, Vrhovljan, HR 40313 Sv. Martin na Muri

Telefon

00385 (0)40 573 212

Fax

00385 (0)40 573 258

E-mail

cnc-obrada@ck.t-com.hr

Broj zaposlenih (2017.)

19

Tvrtka CNC Obrada d.o.o. upisana u trgovački registar

Trgovački sud u Varaždinu, Tt-00/902-2

Djelatnost NKD-2007

25 62 – Strojna obrada metala

MB / MBS / OIB

1529200 / 70057173 / 62622967125

Žiro račun Privredna banka Zagreb d.d.

2340009-1116008606

Članovi uprave

Žalar Melko, Žalar Danica

Temeljni kapital

20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti